handen nitril medische barandad pdf

WE ERRKPOOSS TTFFIICCHHE VVOOOORR SSTAAGGIIAARREESS- handen nitril medische barandad pdf ,handen: Nitril Wegspringende deeltjes / spattende vloeistof Afscherming werkzone Masker Veiligheidsbril Contact met voedingswaren (bereiden en/of verdelen) Mond- neusmasker bij verkoudheid Handhygiëne Melden van verkoudheden, diarree of andere via het voedsel overdraagbare ziektesOnderzoekhanden Nitril PF - Medische Handen ...Onderzoekhanden Nitril, wit - zwart - blauw. Poedervrij Hoge kwaliteit Medische handen. Bekijk ons groot assortiment praktijk- en medische benodigdheden bij Herli Medical, uw partner in medische hygiëne.RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN …

Bescherming van de handen: Gebruik chemicaliënbestendige handen, geclassificeerd onder EN374: handen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handmaterialen die een barrière vormen: Butylrubber Natuurrubber (latex). Neopreen. Nitril/butadieen rubber ("nitril" of "NBR"). Polyethyleen.

Nitril handen blauw medisch 100 stuks- Finess - De ...

De nitril handen zijn geschikt voor medisch gebruik. Lees meer... €9,50. €8,95 Excl. btw. €10,83 Incl. btw. Maat Hand: *. Maat S -100 stuks Maat M -100stuks Maat L- 100 stuks Maat Xl- 100 stuks. Koop 20 voor €8,50 per stuk en bespaar 5%. Koop 40 voor €8,25 per stuk en bespaar 8%.

Veiligheidskaart - PLI | Petronas

Draag gepaste handen (bv. neopreen, nitril). Bij de minste slijtage moeten de handen vervangen worden. Het type handen en het gebruik moet door de werkgever beslist worden in functie van de processsen zodat is voldaan aan de DPI wetgeving en de aanwijzingen van de producent van de handen.

Nitril handen, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ | VWR

Leverancier: Kimberly-Clark. Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™. 112-4862EA 33.9 EUR. 112-4862 112-4865 112-4866 112-4863 112-4864. Nitril handen, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™. Handen. Deze handen bieden bescherming in biowetenschappelijke omgevingen en in het farmaceutische productieproces.

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN …

Bescherming van de handen: Gebruik chemicaliënbestendige handen, geclassificeerd onder EN374: handen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handmaterialen die een barrière vormen: Butylrubber Neopreen. Nitril/butadieen rubber ("nitril" of "NBR"). Polyethyleen.

ARDOCOLOR 2 - rewah

Beschermende handen dragen. Aanbeveling. Nitril handen dragen. Wegwerphanden. permeatie. 2 (> 30 minuten). Dikte van het materiaal: > 0.18 mm. Vervang handen op tijd: geen handmateriaal is onbeperkt beschermend tegen chemicaliën of een combinatie van chemicaliën. Herbruikbare handen. permeatie. 6 (> 480 ...

Drukdatum: 23.09 - Lasaulec

beschermende handen nitril rubber >=0,4mm (>480 min) Bescherming van de handen kleding met lange mouwen Bescherming van de huid Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen verstikking veroorzaken door vermindering van luchtzuurstof. Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen. Ademhalingsapparaat met filter. A-P2

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN …

Bescherming van de handen: Gebruik chemicaliënbestendige handen, geclassificeerd onder EN374: handen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handmaterialen die een barrière vormen: Gechloreerde polyethyleen Neopreen. Nitril/butadieen rubber ("nitril" of "NBR"). Polyethyleen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Gerbuik chemicalienbestendige handen, zoals aangegeven in standaard EN 374: Beschermende handen tegen chemicalien en microorganismen. Aanbevolen: Viton® of Nitril handen. De aanbevolen handen zijn gebaseerd op de meest voorkomende oplosmiddel in …

Handen - 123disposables

De Leverancier en Groothandel van medische disposables, apparatuur en benodigdheden. Covidien / Kendall Curity Chirurgische Latex handen Licht gepoederd (50 paar)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - .NET Framework

Aanbevolen handen: Nitril, dikte ≥ 0,12 mm. ATTENTIE: De keuze van een specifieke hand voor bepaalde applicaties en de duur van gebruik zou mede gebaseerd moetenzijn op alle relevante factoren op de werkplaats zoals, maar niet gelimiteerd tot: andere chemicaliën die gebruikt

Nitril handen Archieven - Deforce Medical

Nitril handen. Nitril handen blauw & poedervrij – 1 doos – COVID-19. € 29,34 – € 33,90. Opties selecteren. Nitril handen. Nitril handen blauw & poedervrij – 1 KARTON van 10 dozen – COVID-19. € 291,30 – € 337,00. Opties selecteren. 11.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

Geschikte handen dragen die voldoen aan EN374. Handen van nitril, butylrubber of viton (fluorelastomeren) worden aangeraden. - Bescherming van de handen RP™ II Flow Improver SDS Belgium 937376 Versie-nr.: 08 Herzieningsdatum: 10-Juli-2020 Datum van uitgave: 08-Juni-2017 4 / 11

Veiligheidsinformatieblad Verordening (EG) nr. 1907/2006 ...

Jun 29, 2017·Draag geschikte handen en beschermende kleding. 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt. Als vervuild water in de rioleringssystemen of de waterloop terecht komt, onmiddellijk de betreffende instanties waarschuwen 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Onderzoekshanden Nitril | 24u LEVERING ...

Onderzoekshanden Nitril. Door het ontbreken van een allergierisico zijn deze handen een populaire vervanger voor latex handen in zowel de medische als de verwerkende industrie. Ze zijn zeer duurzaam, elastisch en zorgen voor een optimale grip dankzij hun getextureerde vingertoppen. EN455

COPPER PASTE Bulk BDS000180 1 20120320

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Algemene raadgevingen : Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen) Bij blijvende symptomen steeds dokter raadplegen RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen schuim, kooldioxyde of poeder 5.2.

Bladzijde: 1/11 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907 ...

Op basis van praktijkervaring bieden handen van nitrile voldoende bescherming. Handdikte: 0,13 mm Doorbraaktijd: > 15 minuten ∙ Doordringingstijd van het handmateriaal De penetratietijden zijn niet te bepalen volgens methode EN 374 Deel 3. ∙ …

Disposable handen - Disposable handen kopen ...

Wegwerp handen worden veelal gebruikt in de medische branche, in de voedingsindustrie, in tandartspraktijken, in laboratoria en in de schoonmaakbranche. De disposable handen zijn gemaakt van verschillende materialen zoals latex, nitril, vinyl en neopreen. Disposable handen zijn bedoeld zijn voor éénmalig gebruik.

Factbook - HARTMANN

1.2 Handen plan 1.3 Aanbevelingen voor het correct gebruik van de HARTMANN nitril onderzoekshanden 1.4 Grondstoffen Het HARTMANN onderzoekshanden assortiment 2.1 Verschil tussen de Europese normen voor de medische handen vs. persoonlijk beschermende handen 2.2 Europese normen voor medische handen in detail

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Handen moeten vervangen worden na elk korte termijn contact of contaminatie. Beschikbaar bij labo gespecialiseerde handel of apotheek/chemie winkels. In geval van langdurig contact worden beschermende rubberen nitril handen aangeraden volgens EN 374. materiaaldikte > 0,4 mm doorbraaktijd > 480 min

Nitril handen Wit Poedervrij - Doos van 150 stuks ...

Nitril handen beschermen u tegen besmettingsrisico’s en zorgen ervoor dat u veilig kunt werken. De medische onderzoekshanden voldoen aan de strengste normeringen. Het nitril materiaal zorgt voor een perfecte pasvorm en dankzij getextureerde vingertoppen voor een goede vingergevoeligheid.

Veiligheidskaart - PLI | Petronas

Draag gepaste handen (bv. neopreen, nitril). Bij de minste slijtage moeten de handen vervangen worden. Het type handen en het gebruik moet door de werkgever beslist worden in functie van de processsen zodat is voldaan aan de DPI wetgeving en de aanwijzingen van de producent van de handen.

Nitril handen Halyard - Nitril handen Halyard ...

Nitril handen Halyard. (Nitril handen Halyard - L 100st) Nitril handen van Halyard Medical in dispenser van 100 stuks (XS, S, M, L) . Door Corona kan het merk soms afwijken, de medische kwaliteit en certificaten blijven steeds van het hoogste niveau.

Veiligheidsblad WBSL 4000 B component 1 - Faroni

Gebruik chemicaliënbestendige handen, geclassificeerd onder EN374:handen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handmaterialen die een barrière vormen: Butylrubber Ethyl vinyl alcohol laminaat ("EVAL"). Nitril. Neopreen. Nitril / butadieen rubber ("nitril" of "NBR”).